Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thực tâm giúp người

Điện gió tại Bình Thuận Việt Nam. Ảnh: Dân trí.
Điện gió tại Bình Thuận Việt Nam. Ảnh: Dân trí.