Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thời ấy qua rồi

Nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: pxhere.com.
Nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: pxhere.com.