Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nước mắt chảy xuôi

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.