Nhuộm sắc vàng son…

Hoạt cảnh "Tri ân Đức Tả quân Lê Văn Duyệt" tại lăng Ông (số 1 Vũ Tùng, P 1, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ.
Hoạt cảnh "Tri ân Đức Tả quân Lê Văn Duyệt" tại lăng Ông (số 1 Vũ Tùng, P 1, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ.
Hoạt cảnh "Tri ân Đức Tả quân Lê Văn Duyệt" tại lăng Ông (số 1 Vũ Tùng, P 1, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top