Những ngày kèn chơ vơ

Tháp Bà Poh Nagar.
Tháp Bà Poh Nagar.