Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những cái tivi vỡ

Ảnh minh họa, nguồn: Ars Technica.
Ảnh minh họa, nguồn: Ars Technica.