Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngon miệng dị mắt

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.