Một đêm không ngủ

B52 - pháo đài bay. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
B52 - pháo đài bay. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
B52 - pháo đài bay. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia.