Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lục Vân Tiên mặc áo lính

UBND phường 3, TP. Tân An khen thưởng đột xuất cho hội viên Cựu chiến binh Phạm Công Tùng. Ảnh: baoquankhu7
UBND phường 3, TP. Tân An khen thưởng đột xuất cho hội viên Cựu chiến binh Phạm Công Tùng. Ảnh: baoquankhu7