Lục Vân Tiên mặc áo lính

UBND phường 3, TP. Tân An khen thưởng đột xuất cho hội viên Cựu chiến binh Phạm Công Tùng. Ảnh: baoquankhu7
UBND phường 3, TP. Tân An khen thưởng đột xuất cho hội viên Cựu chiến binh Phạm Công Tùng. Ảnh: baoquankhu7