Là James Ray, từ bộ tộc Wintu

Núi thiêng Shasta nhìn từ trung tâm thành phố Mt Shasta, California.  Ảnh : Tâm Trương
Núi thiêng Shasta nhìn từ trung tâm thành phố Mt Shasta, California. Ảnh : Tâm Trương
Núi thiêng Shasta nhìn từ trung tâm thành phố Mt Shasta, California. Ảnh : Tâm Trương
Lên top