Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dù sương gió, tuyết rơi...

Nhân vật thời trẻ bên dòng sông Neva.
Nhân vật thời trẻ bên dòng sông Neva.