Đợi nắng

Ảnh minh họa, nguồn: TTV.
Ảnh minh họa, nguồn: TTV.
Ảnh minh họa, nguồn: TTV.