Đôi bồ câu già của tôi

Bà nuôi đàn gà, lần nào bán có tiền cũng dúi vào tay tôi mấy trăm ngàn. Ảnh: Đức Lộc.
Bà nuôi đàn gà, lần nào bán có tiền cũng dúi vào tay tôi mấy trăm ngàn. Ảnh: Đức Lộc.
Bà nuôi đàn gà, lần nào bán có tiền cũng dúi vào tay tôi mấy trăm ngàn. Ảnh: Đức Lộc.
Lên top