Con ngựa thồ của bố

Ảnh minh họa, nguồn: AutoDaily.
Ảnh minh họa, nguồn: AutoDaily.
Ảnh minh họa, nguồn: AutoDaily.