Chuyện dọc đường: Rồ sếp

Ký họa của Đỗ Phấn.
Ký họa của Đỗ Phấn.