Chim mồi và bà mẹ

Tranh:  Lê Thiết Cương
Tranh: Lê Thiết Cương
Tranh: Lê Thiết Cương
Lên top