Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cháo trắng Sài Gòn

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.