Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cáng võng tre

Cáng nạn nhân bão số 12 đi cấp cứu ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
Cáng nạn nhân bão số 12 đi cấp cứu ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam.