Bên bức tường khắc 58318 tên người…

Bức tường Việt Nam trong  Khu Tưởng niệm các cựu chiến binh Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial Wall) ở thủ đô Washington. Ảnh: Tâm Trương
Bức tường Việt Nam trong Khu Tưởng niệm các cựu chiến binh Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial Wall) ở thủ đô Washington. Ảnh: Tâm Trương
Bức tường Việt Nam trong Khu Tưởng niệm các cựu chiến binh Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial Wall) ở thủ đô Washington. Ảnh: Tâm Trương