Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ai... hoạn lợn

Ảnh minh họa, nguồn: Thiết bị chăn nuôi.
Ảnh minh họa, nguồn: Thiết bị chăn nuôi.