Tản mạn: Người không đến

Bác sĩ Trần Ngọc Lương. Ảnh: TNVN
Bác sĩ Trần Ngọc Lương. Ảnh: TNVN