Em gái Bình Nhưỡng

Quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Mặc Hân.
Quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Mặc Hân.