Vụ “Người lao động tại Saudi Arabia bị bỏ rơi?“: Người lao động đang tuyệt vọng!

Chị Nguyễn Thị Ngọc. Ảnh: Người nhà cung cấp
Chị Nguyễn Thị Ngọc. Ảnh: Người nhà cung cấp
Chị Nguyễn Thị Ngọc. Ảnh: Người nhà cung cấp
Lên top