Vì quyền lợi người lao động

Niềm vui của các CBCĐ tại Hội thi CBCĐ giỏi của ngành Xây dựng Hà Nội năm 2016.Ảnh: THẾ THIỆU
Niềm vui của các CBCĐ tại Hội thi CBCĐ giỏi của ngành Xây dựng Hà Nội năm 2016.Ảnh: THẾ THIỆU
Niềm vui của các CBCĐ tại Hội thi CBCĐ giỏi của ngành Xây dựng Hà Nội năm 2016.Ảnh: THẾ THIỆU
Lên top