Thương người lao động thì không sợ thiệt thòi

Các CBCĐ giỏi thuộc CĐ ngành Xây dựng Hà Nội luôn được lãnh đạo LĐLĐ TP. hà nội và lãnh đạo CĐ ngành Xây dựng Hà nội quan tâm, động viên. (Ảnh: Nguyễn Thế Thiệu)
Các CBCĐ giỏi thuộc CĐ ngành Xây dựng Hà Nội luôn được lãnh đạo LĐLĐ TP. hà nội và lãnh đạo CĐ ngành Xây dựng Hà nội quan tâm, động viên. (Ảnh: Nguyễn Thế Thiệu)
Các CBCĐ giỏi thuộc CĐ ngành Xây dựng Hà Nội luôn được lãnh đạo LĐLĐ TP. hà nội và lãnh đạo CĐ ngành Xây dựng Hà nội quan tâm, động viên. (Ảnh: Nguyễn Thế Thiệu)
Lên top