Sâu sát người lao động để phát triển đoàn viên

Chị Đinh Như Hoa - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh (bên trái) - đại diện BCH LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho CĐ Cty Hữu hạn Công nghiệp Lâm Viễn (KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc). Ảnh: K.Y.M
Chị Đinh Như Hoa - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh (bên trái) - đại diện BCH LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho CĐ Cty Hữu hạn Công nghiệp Lâm Viễn (KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc). Ảnh: K.Y.M
Chị Đinh Như Hoa - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh (bên trái) - đại diện BCH LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho CĐ Cty Hữu hạn Công nghiệp Lâm Viễn (KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc). Ảnh: K.Y.M
Lên top