Sâu sát, chăm lo người lao động nghèo

Ông Trần Văn Tú - Chủ tịch CĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh (thứ hai từ trái sang) - trao quà hỗ trợ gia đình công nhân Trần Doãn Cường (Xí nghiệp Xếp dỡ Bến Thủy) có hoàn cảnh khó khăn
Ông Trần Văn Tú - Chủ tịch CĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh (thứ hai từ trái sang) - trao quà hỗ trợ gia đình công nhân Trần Doãn Cường (Xí nghiệp Xếp dỡ Bến Thủy) có hoàn cảnh khó khăn
Ông Trần Văn Tú - Chủ tịch CĐ Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh (thứ hai từ trái sang) - trao quà hỗ trợ gia đình công nhân Trần Doãn Cường (Xí nghiệp Xếp dỡ Bến Thủy) có hoàn cảnh khó khăn
Lên top