Nỗ lực chăm lo cho người lao động

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - thăm CNLĐ Cty CP Viha Thống Nhất dịp Tết Đinh Dậu. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - thăm CNLĐ Cty CP Viha Thống Nhất dịp Tết Đinh Dậu. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - thăm CNLĐ Cty CP Viha Thống Nhất dịp Tết Đinh Dậu. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG
Lên top