Mang lợi ích thiết thực cho công nhân

CĐ NNPTNT tỉnh Bắc Kạn giúp gia đình anh Hà Văn Thần thu hoạch lúa. Ảnh: Nông Thị Nguyệt
CĐ NNPTNT tỉnh Bắc Kạn giúp gia đình anh Hà Văn Thần thu hoạch lúa. Ảnh: Nông Thị Nguyệt
CĐ NNPTNT tỉnh Bắc Kạn giúp gia đình anh Hà Văn Thần thu hoạch lúa. Ảnh: Nông Thị Nguyệt
Lên top