Đổi mới, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

 Điều dưỡng viên chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện E.Ảnh: TẤT THẢO
Điều dưỡng viên chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện E.Ảnh: TẤT THẢO
Điều dưỡng viên chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện E.Ảnh: TẤT THẢO
Lên top