Đảm bảo thu nhập bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng

“Phiên lễ hội chợ quê” và sinh hoạt dã ngoại do CĐ Cty CP May Việt Thắng tổ chức cho CNLĐ.
“Phiên lễ hội chợ quê” và sinh hoạt dã ngoại do CĐ Cty CP May Việt Thắng tổ chức cho CNLĐ.
“Phiên lễ hội chợ quê” và sinh hoạt dã ngoại do CĐ Cty CP May Việt Thắng tổ chức cho CNLĐ.
Lên top