CNVCLĐ tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Các đơn vị tổ chức, ấn nút phát động cuộc thi. Ảnh Song Hân
Các đơn vị tổ chức, ấn nút phát động cuộc thi. Ảnh Song Hân
Các đơn vị tổ chức, ấn nút phát động cuộc thi. Ảnh Song Hân
Lên top