Chuyện về nữ cán bộ Công đoàn sáng tạo, vì người lao động

Năm 2020, bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở chuyên trách Công ty Nước sạch Hà Nội (ngoài cùng bên trái) - nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: NVCC
Năm 2020, bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở chuyên trách Công ty Nước sạch Hà Nội (ngoài cùng bên trái) - nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: NVCC
Năm 2020, bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở chuyên trách Công ty Nước sạch Hà Nội (ngoài cùng bên trái) - nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: NVCC
Lên top