Chúng tôi là cán bộ công đoàn: Công đoàn tham gia xây dựng thang, bảng lương

Anh Lương Văn Phương - Chủ tịch CĐCS Cty Sakuzai (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo doanh nghiệp thăm hỏi NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.A.T
Anh Lương Văn Phương - Chủ tịch CĐCS Cty Sakuzai (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo doanh nghiệp thăm hỏi NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.A.T
Anh Lương Văn Phương - Chủ tịch CĐCS Cty Sakuzai (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo doanh nghiệp thăm hỏi NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.A.T
Lên top