Chúng tôi là cán bộ công đoàn

Ông Nguyễn Đức Cơ bên trạm tái thu hồi bụi kẽm. Ảnh: T.L
Ông Nguyễn Đức Cơ bên trạm tái thu hồi bụi kẽm. Ảnh: T.L
Ông Nguyễn Đức Cơ bên trạm tái thu hồi bụi kẽm. Ảnh: T.L
Lên top