Chủ tịch CĐCS Trung đoàn 710, Binh đoàn 15: Làm tốt công tác chính sách - xã hội

hượng úy, Chủ tịch CĐCS Trung đoàn 710, Binh đoàn 15 Lê Xuân Hùng. Ảnh: L.Nguyên
hượng úy, Chủ tịch CĐCS Trung đoàn 710, Binh đoàn 15 Lê Xuân Hùng. Ảnh: L.Nguyên
hượng úy, Chủ tịch CĐCS Trung đoàn 710, Binh đoàn 15 Lê Xuân Hùng. Ảnh: L.Nguyên
Lên top