Chủ tịch CĐ Cty TNHH Nichirin VN (Bắc Giang): Đàm phán để công nhân có nhiều quyền lợi

  Chương trình liên hoan cuối năm được tổ chức vào ngày làm việc, nhưng CNLĐ Cty TNHH Nichirin vẫn được hưởng nguyên lương.
Chương trình liên hoan cuối năm được tổ chức vào ngày làm việc, nhưng CNLĐ Cty TNHH Nichirin vẫn được hưởng nguyên lương.
Chương trình liên hoan cuối năm được tổ chức vào ngày làm việc, nhưng CNLĐ Cty TNHH Nichirin vẫn được hưởng nguyên lương.
Lên top