Chủ động để thực hiện tốt quy chế phối hợp

Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến (thứ 2 từ trái sang) thăm CN giờ ăn trưa.
Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến (thứ 2 từ trái sang) thăm CN giờ ăn trưa.
Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến (thứ 2 từ trái sang) thăm CN giờ ăn trưa.
Lên top