CĐ Khách sạn Marriott Hanoi: Ban giám đốc phục vụ bữa ăn và rửa xe cho nhân viên

Các thành viên Ban Giám đốc Khách sạn JW Marriott Hanoi phục vụ bữa ăn ca cho nhân viên.
Các thành viên Ban Giám đốc Khách sạn JW Marriott Hanoi phục vụ bữa ăn ca cho nhân viên.
Các thành viên Ban Giám đốc Khách sạn JW Marriott Hanoi phục vụ bữa ăn ca cho nhân viên.
Lên top