CBCĐ Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông: Hạnh phúc khi thu nhập người lao động tăng

Được CBCĐ quan tâm đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, CNLĐ Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông luôn hăng say làm việc.
Được CBCĐ quan tâm đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, CNLĐ Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông luôn hăng say làm việc.
Được CBCĐ quan tâm đời sống, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc, CNLĐ Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông luôn hăng say làm việc.