Cầu nối của doanh nghiệp và người lao động

Cán bộ, đoàn viên, NLĐ Cty CP xi măng Sông Cầu (Bắc Giang) trong chuyến đi tham quan do công đoàn Cty tổ chức.
Cán bộ, đoàn viên, NLĐ Cty CP xi măng Sông Cầu (Bắc Giang) trong chuyến đi tham quan do công đoàn Cty tổ chức.
Cán bộ, đoàn viên, NLĐ Cty CP xi măng Sông Cầu (Bắc Giang) trong chuyến đi tham quan do công đoàn Cty tổ chức.
Lên top