Cán bộ CĐ thì không thể hờ hững với đoàn viên, NLĐ

Các đoàn viên CĐ nỗ lực trả lời phần thi của mình tại Hội thi Đoàn viên CĐ ngành NNPTNT chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2016 do CĐ ngành NNPTNT Bắc Kạn tổ chức.
Các đoàn viên CĐ nỗ lực trả lời phần thi của mình tại Hội thi Đoàn viên CĐ ngành NNPTNT chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2016 do CĐ ngành NNPTNT Bắc Kạn tổ chức.
Các đoàn viên CĐ nỗ lực trả lời phần thi của mình tại Hội thi Đoàn viên CĐ ngành NNPTNT chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2016 do CĐ ngành NNPTNT Bắc Kạn tổ chức.
Lên top