“Vương quốc hang động” vào hội và đón nhận các kỷ lục thế giới

Chương trình nghệ thuật mở màn chương trình. Ảnh: Lê Phi Long
Chương trình nghệ thuật mở màn chương trình. Ảnh: Lê Phi Long