Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiệm cắt tóc vỉa hè Việt Nam lên báo Anh

Những tiệm cắt tóc vỉa hè quen thuộc ở Việt Nam.
Những tiệm cắt tóc vỉa hè quen thuộc ở Việt Nam.