Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phụ nữ đi du lịch một mình ở đâu cho an toàn?