Lạc lối giữa vương quốc hoa hồng quý đầu tiên tại Việt Nam