Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lạ tai với kho ngôn ngữ đặc sắc riêng chỉ dân đi bụi mới biết

Những chuyến phượt sinh ra những ngôn từ chỉ dân phượt mới dùng. Ảnh: Lam Linh
Những chuyến phượt sinh ra những ngôn từ chỉ dân phượt mới dùng. Ảnh: Lam Linh