Chợ đình Bích La họp 1 đêm, “hút” hơn 20 nghìn khách

Người dân tấp nập đến chợ đình Bích La. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân tấp nập đến chợ đình Bích La. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân tấp nập đến chợ đình Bích La. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top