Vụ “Tuần tra biển khống, “rút ruột” Nhà nước hàng tỉ đồng”: Chưa xử lý vì... quá nhiều việc, không có thời gian

Trong năm 2013-2014, đại tá Nguyễn Trọng Tiềng đã chỉ đạo lập hồ sơ khống việc tuần tra, giám sát trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ để rút tiền của Nhà nước nhiều lần. Ảnh: HN.
Trong năm 2013-2014, đại tá Nguyễn Trọng Tiềng đã chỉ đạo lập hồ sơ khống việc tuần tra, giám sát trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ để rút tiền của Nhà nước nhiều lần. Ảnh: HN.
Trong năm 2013-2014, đại tá Nguyễn Trọng Tiềng đã chỉ đạo lập hồ sơ khống việc tuần tra, giám sát trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ để rút tiền của Nhà nước nhiều lần. Ảnh: HN.
Lên top