Vụ điều giáo viên đi tiếp khách, Bộ trưởng Bộ GDĐT nói gì?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí sáng 14.11 (Ảnh: Q.H)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí sáng 14.11 (Ảnh: Q.H)